Vår vision

Det här hände i juli 2013:

03

PREMIÄR för Folk & Rövare i Kamomilla Stad på Hembygsgårdarna i Leksand!

8

Här var vi halvvägs in i spelperioden. Fintt väder i Kamomilla stad!

 

15

Sista föreställningen av Folk & Rövare!

Vår vision

§ TeaterMasen är en producerande teaterförening med pedagogisk inriktning som arbetsmetod.

Vi vill erbjuda kvalitetsteater och vara ett alternativ till kommersiell underhållning.

 

§ Med pedagogisk teater menas att man arbetar långsiktigt och att det också ska stärka deltagarnas självkänsla och livskvalité, alla ska känna sig delaktiga och vara väl medvetna om att oavsett storlek på roll så är allas insatser del av en helhet där alla är lika viktiga.

 

§ Verksamheten är i första hand riktad mot amatörer, men för att dessa ska växa och bli inspirerade, blandas gärna de olika ensemblerna med en och annan professionell teaterarbetare

 

§ Föreningens säte är Leksands kommun och den mesta verksamheten utgår därifrån. Föreningen är dock inte främmande för ett mer regionalt inriktat arbete och välkomnar samarbeten med andra aktörer

 

§ Grunden för all verksamhet är att ”alla kan spela teater”. Därför har vi inga provspelningar/auditions, utan utgår i arbetet från var och ens förutsättningar och låter dessa få blomma ut.

 

§ Det ska vara roligt, annars kan vi lika gärna sluta på en gång!

 

§ Produktionerna ska sträva efter att vara åldersintegrerande. Resultatet och glädjen blir störst om man lyckas blanda olika generationer. Detta har vi hittills lyckats väl med och har i 2013 års uppsättning av ”Folk och rövare” en ensemble som sträcker sig från ett par treåringar till tre stycken som är över sjuttio år.

 

§ Ett mål är att kunna ha tre barn -och ungdomsgrupper igång under terminerna för att bygga ett teatercentrum, präglat av stort engagemang och mycket kreativitet, på lång sikt. Förhoppningsvis lyckas vi fostra någon eller ett par potentiella visionärer som kan bygga upp fler teaterverksamheter.

 

§ Teater i sin bästa form är ett fantastiskt verktyg för att stärka människor och att få uppleva äkta gemenskap. Vi tror att det är viktigt med en sådan här verksamhet på orten.

 

 

/Anders Ragnegård

konstnärlig ledare, TeaterMasen